W przypadku kilku doniesień naukowych należy każde z nich wprowadzić i załączać osobno do formularza. Pozostałych Atorów należy wymienić wyłącznie w pliku "word" w streszczeniu
  UCZESTNIK
Tytuł/stopień naukowy
Nazwisko *
Imię *
Email *
Forma prezentacji *
Tytuł streszczenia *
Streszczenie *