Rejestracja/Registration


Aby wziąć udział w konferencji, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny. Szczególną uwagę należy zwrócić na pola oznaczone symbolem "*"/If you want participate in the Conference, you should complete the registration form correctly. You should paid attention to the fields marked with "*".Formularz rejestracyjny/Registration form


Dane osobowe:/Personal Data:


Nazwisko/Surname *
Imię/Name *
Tytuł/stopień naukowy/Degree *
Wydział/Instytut/Faculty/Institute *
Katedra/Zakład/Department *
Jednostka Organizacyjna/Research Unit *
Email *
Numer telefonu/Phone/Mobile *
Członek SPOMASZ/Doktorant/Bez zniżki/SPOMASZ Member/PhD student/regular member *

Dane do faktury:/Invoice Data (if needend):


Nazwisko i imię/Name and Surname
nazwa jednostki/Name of Unit
Adres/Address
Kod pocztowy/Postal code/zip code
Miasto/City, Country
NIP/VAT ID
 
 

 

 

 

 

Przesłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konferencji BEMS 2018 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).