Aktualności
Aktualności PDF Drukuj Email

 

ffffffff

Zapraszamy do uczestnictwa

ddddddddddd

ssssss

 

SPONSORZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bhbhjbjbj

jbjbjhbkh'

 

decdcdc

Wersja Anglojęzyczna/English version


TEMATYKA KONFERENCJI

 

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z: budową, eksploatacją maszyn i urządzeń  dla  przemysłu  spożywczego,  projektowaniem  linii  procesowych,  zagadnieniami  inżynierii

żywności, towaroznawstwem oraz badaniami właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.


Przewiduje się następujące sekcje tematyczne:

1.  Operacje jednostkowe i technologie przetwórstwa rolno-spożywczego.

2.  Maszyny i urządzenia przemysłu rolno-spożywczego – budowa i eksploatacja.

3.  Automatyzacja i komputeryzacja w przemyśle rolno-spożywczym.

4.  Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rolno-spożywczych.

5.  Towaroznawstwo produktów spożywczych

6.  Problemy gospodarki energią i odpadami w przetwórstwie rolno-spożywczym.

7.  Fizyczne i chemiczne właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.

8.  Transport w przemyśle rolno-spożywczym.

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Konferencja  odbędzie  się  w  dniach  4  –  7  września  2018  roku  w  Ustroniu  Morski,  w  ośrodku wypoczynkowym Alka (www.alka-ustronie.pl). Ośrodek znajduje się ok. 150 metrów od morza.

 

 

TERMINY


31.03.2018 - zgłoszenie uczestnictwa,

30.04.2018 - termin przesłania streszczeń i wniesienia opłaty,

30.06.2018 – przekazanie pełnego tekstu artykułu.

mmm

mmm

mmm
Aktywność

pracowników i doktorantów

Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

 


 

Dnia 27 września 2017 roku

Rada Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

nadała mgr inż. Monice Sterczyńskiej

stopień naukowy doktora nauk rolniczych

w dyscyplinie technologii żywności i żywienia.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych !Dnia 26 września 2017 roku

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

nadała dr inż. Iwonie Michalskiej-Pożodze

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych !Dnia 29 czerwca 2016 roku

Rada Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

nadała dr inż. Markowi Jakubowskiemu

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych

w dyscyplinie technologii żywności i żywienia.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych !Konkurs ETIUDA 3
joloiloil
Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2015/2016 Pani mgr inż. Monika Sterczyńska, pracownik i doktorantka Naszej Katedry, otrzymała stypendium doktorskie finansowane przez NCN w konkursie Etiuda 3.
ihki
Więcej szczegółów w zakładce "badania naukowe".
o;popop;
GRATULUJEMY !!!

9
NAGRODY REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ DLA PRACOWNIKÓW KATEDRY (2015)
Indywidualne II-go stopnia za dorobek naukowy
  • Dr inż. Marek Jakubowski
  • Dr inż Joanna Piepiórka-Stepuk


XV Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
Po raz XV na Politechnice Koszalińskiej odbył się Festiwal Nauki. W murach wszystkich kampusów uczelni pojawili się kolejny raz nie tylko uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, lecz również przedszkolaki i inne grupy zorganizowane młodych ludzi z miasta i regionu koszalińskiego.
bhjbjhb
Pracownicy Katedry z pomocą studentów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka wzięli po raz kolejny czynny udział we wprowadzaniu koszalinian w Świat Nauki.


 

 


NAGRODY REKTORA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ DLA PRACOWNIKÓW KATEDRY (2014)
Indywidualna I-go stopnia za uzyskanie tytułu naukowego profesora
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
Indywidualne I-go stopnia za dorobek naukowy
  • Dr inż. Marek Jakubowski
  • Dr inż. Mariusz S. Kubiak

fgngng
gngngng
Indywidualne III-go stopnia za aktywność dydaktyczną
  • Dr inż. Iwona Michalska-Pożoga

gfnggngn
Zespołowe III-go stopnia za aktywność organizacyjną
  • Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun
  • Dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk
  • Dr inż. Iwona Michalska-Pożoga
  • Inż. Aldona Bać
gdfbdfnfngn

XIV Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
Po raz XIV na Politechnice Koszalińskiej odbył się Festiwal Nauki. 25 września br. (czwartek) w murach wszystkich kampusów uczelni pojawili się nie tylko uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, lecz również przedszkolaki i inne grupy zorganizowane młodych ludzi z miasta i regionu koszalińskiego.
bhjbjhb
Nasza Katedra wzięła również czynny udział we wprowadzaniu koszalinian w Świat Nauki.
bjhbjhb
więcej zobaczysz - zakładka "Działalność promocyjna" 

 


 

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DOKTORANTÓW

Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie

21-22 marca 2015 Kraków

REFERAT

Monika Sterczyńska, Marek Jakubowski, Tadeusz Tuszyński

The impct of a non-malted material on selected chemical ingrediens and  hot trub parameters during beer wort manufacturing


XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Budowa i Eksploatacja Maszyn Spożywczych

BEMS 2014

Lublin, 9-12 września 2014

 

SPRAWOZDANIE SPOMASZ - BEMS 2014 LUBLIN

 

REFERATY

Marek Jakubowski

Identyfikacja przepływu wtórnego w kadzi wirowej - obserwacja, symulacja i pomiar

Monika Sterczyńska, Marek Jakubowski

Wpływ wybranych modyfikacji klasycznej konstrukcji zbiornika kadzi wirowej whirlpool na zjawisko formowania się stożka osadu


PLAKATY

Marek Jakubowski, Monika Sterczyńska

Analiza pomiarów PIV napełniania pulsacyjnego kadzi wirowej - wyróżnienie

Monika Sterczyńska, Marek Jakubowski

Separacja osadu zastępczego w kadzi wirowej wyposażonej w półkę osadową

Monika Janowicz, Marek Jakubowski

Modelowanie przepływu powietrza w komorze suszarki konwekcyjnej

Sylwia Mierzejewska, Joanna Piepiórka-Stepuk, Sandra Masłowska, Marzena Zawistowska

Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w różnych roztworach myjących za pomocą ultradźwięków

Sylwia Mierzejewska, Joanna Piepiórka-Stepuk, Sandra Masłowska, Marzena Zawistowska

Ocena jakości bułki tartej oferowanej na rynku koszalińskim

Joanna Piepiórka-Stepuk, Sylwia Mierzejewska

Sedymentacja zanieczyszczeń fizycznych w chemicznych roztworach myjących po procesie mycia w CIP

Joanna Piepiórka-Stepuk, Sylwia Mierzejewska

Wpływ czynników mycia w systemie CIP na usuwanie zanieczyszczeń po termicznej obróbce mleka

Adam Kopeć, Kamil Dolik, Jarosław Diakun

Wykorzystanie ultradźwięków  w procesie rozmrażania bloków ryb metodą zanurzeniową w wodzie

Adam Kopeć

Intensyfikacja rozmrażania bloków ryb w powietrzu i w wodzie

Krzysztof Zawisza, Jacek Niedźwiedź, Mariusz S. Kubiak

Analiza zmian wartości parametrów barwy mięsa wołowego eksponowanego w ladach chłodniczych

 


IV SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

Warszawa, 1-2 lipca 2014

 

Marek Jakubowski, Monika Sterczyńska

Badania eksperymentalne formowania się stożka osadu zastępczego w kadzi wirowej wyposażonej w przegrodę półcylindryczną

Marek Jakubowski, Monika Sterczyńska

Identyfikacja przepływu namywającego w kadzi wirowej wyposażonej wprzegrodę półcylindryczną

Monika Sterczyńska, Marek Jakubowski

Obrazowanie cząstek metodą shadow sizing jako narzędzie do identyfikacjiosadu gorącego wydzielonego z brzeczki słodowej

Monika Sterczyńska, Tadeusz Tuszyński, Marek Jakubowski, Aleksander Poreda

Wpływ dodatku surowca niesłodowanego na parametry jakościowe brzeczki piwnej

 

W dniach 20-22 marca 2014 roku, w Hotelu Kocierz w Targanicach, odbyła się XVII Szkoła Technologii Fermentacji organizowana przez Katedrę Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Współorganizatorami spotkania byli również przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej w osobach: dra inż. Marka Jakubowskiego i mgr inż. Moniki Sterczyńskiej.

Tematem konferencji była "Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku". Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele browarów i słodowni, pracownicy czołowych jednostek naukowych z kraju i z zagranicy oraz przedstawiciele dostawców surowców i materiałów pomocniczych dla przemysłu piwowarskiego. Nie zabrakło także reprezentantów organizacji piwowarskich i mediów branżowych. W czasie trwania konferencji wygłoszono ponad 20 referatów. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu tegorocznej Szkoły Technologii Fermentacji dostępne są na stronie www.sztf.edu.pl.

Dnia 14 stycznia 2014 roku

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

nadała dr inż. Tomaszowi Rydzkowskiemu

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych

w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy


i życzymy dalszych sukcesów naukowych !Dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski jest pracownikiem Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, dawniej Katedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw sztucznych. Zajmuje się zagadnieniami przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych oraz szeroko pojętą techniką przetwórstwa spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pakowania produktów spożywczych. W trakcie kolokwium habilitant zaprezentował swój dorobek naukowy zawarty w monografii pt. Teoretyczne i doświadczalne podstawy efektywnego wytłaczania ślimakowo-tarczowego w recyklingu materiałów i kompozytów polimerowych. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski z Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Marek Bieliński z Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, dr hab. inż. Roman Staniek, profesor Politechniki Poznańskiej i prof. dr hab. inż. Borys Storch z Politechniki Koszalińskiej. W ramach kolokwium habilitant wygłosił również referat pt. Hydrofoiler - zastosowanie hydroskrzydła w nowoczesnym żeglarstwie. Wykład był związany z jedną z licznych pasji habilitanta: żeglarstwem. W referacie znalazły się teoretyczne podstawy, rys historyczny i analiza budowy i systemów sterowania jachtów, które korzystając z siły nośnej hydroskrzydeł potrafią z bardzo dużą prędkością szybować nad powierzchnią wody.

 

Nominacja profesorska

 

dla prof. dr hab. inż. Andrzeja Dowgiałło

 

 

Z przyjemnością informujemy, że 18 listopada br.

Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło

otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

22 listopada br.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

wręczył akt nominacyjny


 

 

 

W piątek 6 grudnia br.

kadra naukowa

Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

miała przyjemność pogratulować

Panu Profesorowi

 

 

Panie Profesorze – jeszcze raz gratulujemy!

uh


 

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI”

(d. Szkoła Letnia)

Krasiczyn, 11-14.09.2013

 

 

Jarosław Diakun

Referat plenarny "Skalowanie procesów przetwórczych przemysłu spożywczego"

Marek Jakubowski

Pomiary PIV w zbiornikach modelowych kadzi wirowych o zwielokrotnionym napełnianiu

 

Monika Sterczyńska

Warunki formowania się przepływu namywającego w zbiorniku modelowym kadzi wirowej z przegrodą

Krzysztof Zawisza

Dobór oświetlenia w ladach chłodniczych dla zachowania stabilności barwy mięsa


Adam Kopeć

Eksperymentalna weryfikacja istniejących modeli predykcji czasu rozmrażania produktów spożywczych na przykładzie bloków rybnych


Joanna Piepiórka-Stepuk

Numeryczna analiza warunków przepływu w zakrzywionych elementach rurociągów transportujących

Fizykochemiczna ocena substancji myjących wykorzystywanych do higienizacji urządzeń w browarach

Sylwia Mierzejewska

Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń białkowych z różnych powierzchni za pomocą mycia pianowego

Usuwanie zanieczyszczeń białkowych w elementach instalacji rurowych za pomocą ultradźwięków

Katarzyna Szczepańska

Kinetyka procesu zamrażania kęsów chleba z ciasta surowego i zapieczonego

Mariusz Kubiak

Kumulacja związków WWA w próbkach wyrobów wędzonych w komorze jednowózkowej o zmodyfikowanej konstrukcji dysz wlotowych

 


 

 

XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk

"Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu"

Kraków, 2-3.07.2013

 

Monika Sterczyńska, Tadeusz Tuszyński, Marek Jakubowski, Aleksander Poreda

Poprawa warunków separacji osadu gorącego w kadzi wirowej przez zastosowanie przegrody płaskiej 

VI Ogólnopolska Konferencja

OPERACJE MECHANICZNE
INŻYNIERII PROCESOWEJ

Smardzewice, 1-3.07.2013

 

Jarosław Diakun, Marek Jakubowski

Skalowanie czasu i prędkości dla kadzi wirowej na podstawie podobieństwa konstrukcyjnego i procesowego

Marek Jakubowski, Monika Sterczyńska

Analiza pomiarów PIV prędkości przepływu cieczy przy dnie zbiornika kadzi wirowej napełnianej dwustronnie


 

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

TEORETYCZNE I APLIKACYJNE PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ

Polanica, 24-27.06.2013

 

Jarosław Diakun, Sylwia Mierzejewska, Joanna Piepiórka-Stepuk

Skuteczność mycia instalacji metodą CIP w funkcji czasu i energii

 

Adam Kopeć, Kamil Dolik

Kryteria oceny jakości rozmrażania bloków rybnych

 

Marek Jakubowski, Mariusz Kubiak

Symulacja  przepływu  mieszaniny  dymu  wędzarniczego  i  powietrza w komorze wędzarniczej o zmodyfikowanej konstrukcji dysz

 

Marek Jakubowski, Monka Sterczyńska

Analiza  wyników  pomiarów  PIV  w  kadzi  wirowej  o  zwielokrotnionym napełnianiu

 

Monika Sterczyńska, Marek Jakubowski

Badania  eksperymentalne  wpływu  kąta  pochylenia  zbiornika  kadzi wirowej na położenie stożka osadu zastępczego

 

Mariusz Kubiak, Marek Jakubowski

Badania eksperymentalne przepływu powietrza w komorze wędzarniczej jednowózkowej


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates 1.5  Valid XHTML and CSS.