Zespół Dydaktyczny Technologii Żywności i Żywienia

Galeria

Aktualności Konferencje
Konferencje - Sprawozdanie z konferencji BEMS 2012 PDF Drukuj Email
Spis treści
Konferencje
Sprawozdanie z konferencji BEMS 2012
Wszystkie strony

Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012 jest cykliczną konferencją odbywającą się co 2 lata i organizowana jest przez różne ośrodki akademickie w kraju. W tym roku organizatorem Konferencji były Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Wydział Mechaniczny, Politechniki Koszalińskiej a współorganizatorem Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” w Lublinie.


Konferencja odbyła się w dniach od 5 do 8 września 2012 roku w Hotelu Solny Resort & SPA, ul. Fredry 5, 78-100 Kołobrzeg.

Problematyka Konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

-        operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym,

-        maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego – budowa i eksploatacja,

-        automatyzacja w przetwórstwie żywności,

-        problemy bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym,

-        problemy gospodarki energią w przetwórstwie spożywczym,

-        fizyczne i fizykochemiczne właściwości żywności oraz jej jakość.

 

Patronatem naukowy Konferencję objął: Komitet Techniki Rolniczej PAN i Sekcja Maszyn Spożywczych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich.

Patronat honorowy Konferencji stanowili: Rektor Politechniki Koszalińskiej, Dziekan wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, Prezydent Miasta Kołobrzeg, Prezydent Miasta Koszalina, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego w Koszalinie oraz Środkowopomorski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Konferencja została objęta również patronatem medialnym przez czasopisma branży spożywczej: Przemysł Spożywczy i Gospodarka Mięsna, Wydawnictwo: SIGMA-NOT, Warszawa, oraz IPS - Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ”, Lublin.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun a w jego skład weszło 36 profesorów i 3 doktorów habilitowanych z krajowych ośrodków akademickich oraz 3 profesorów z KSTU Kaliningrad i 1 doc. inż. z CVUT Praga.

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji weszli: Przewodniczący: dr inż. Adam Kopeć oraz członkowie: dr inż. Maria Dymkowska-Malesa, dr inż. Marek Jakubowski, dr inż. Mariusz S. Kubiak, dr inż. Iwona Michalska – Pożoga, dr inż. Sylwia Mierzejewska, dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, dr inż. Tomasz Rydzkowski.

W Konferencji wzięło udział 136 uczestników w tym 6 z zagranicy reprezentujący 23 ośrodki naukowe: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Rolnicza w Lublinie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Lublinie, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy, Kaliningrad State Technical University i Czech Technical University in Prague.

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele przemysłu z następujących firm: Biuro Techniczno-Marketimgowe „TTM” - Sławomir Podgajny w Brzezinach, Browar Żywiec, Firma Wieczorek w Gostyniu, NORD-LOCK Poland Sp. z o.o. w Radomiu

GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna w Koszalinie.

 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Kierownik Katedry Procesów i urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun i Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz, doktor honoris causa Politechniki Koszalińskiej. W uroczystym otwarciu, oprócz uczestników Konferencji, udział wzięli: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, który przedstawił w formie prezentacji multimedialnej referat pt. Politechnika Koszalińska wczoraj dziś i jutro, Dziekan Wydziału Mechanicznego ds. Nauki  prof. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz i Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek.

Podczas Konferencji wygłoszono 42 referaty 7 sesjach referatowych  i zaprezentowano 106 posterów w dwóch sesjach: sesja I, czwartek 06.09.2012, godz. 1530 - 1630 – 52 postery i sesja II, piątek 07.09.2012, godz. 1530 - 1630 – 54 postery.

Komisja konkursowa Konferencji BEMS 2012 w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart, prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz dr h.c. i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia.

W grupie wygłoszonych referatów: Pierwsza nagroda - Małgorzata Nowacka: Wpływ oddziaływania ultradźwięków na mikrostrukturę tkanki jabłka (autorstwa: M. Nowacka, D. Witrowa-Rajchert), Wyróżnienie - Jędrzej Kasprzak: Eksploatacyjne oddziaływania środowiskowe linii rozlewniczych piwa. Wyróżnienie - Kazimierz Sadkiewicz: Cyfryzacja jakości pieczywa (autorstwa: K. Sadkiewicz i J.Sadkiewicz).

W grupie sesji posterowej I: Pierwsza Nagroda - Michal Pěnička i Pavel Hoffman: Fluid drying of adhesive particles. Wyróżnienie - Andrzej Półtorak, Jarosław Wyrwisz, Magdalena Zalewska, Urszula Ulanicka, Katarzyna Żontała, Adrian Stelmasiak, Małorzata Moczkowska i Agnieszka Wierzbicka: Analiza możliwości zastosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni NIR w ocenie jakości wybranych produktów spożywczych. Wyróżnienie - Dariusz Urbaniak i Tomasz Wyleciał: Zastosowanie młyna strumieniowo-fluidalnego w procesie oddzielani łusek od ziaren zbóż.

W grupie sesji posterowej II: Pierwsza Nagroda - Elżbieta Piotrowska, Włodzimierz Dolata, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak, Michał Piątek i Aleksander Walkowski: Jakość farszów i wędlin kutrowanych wyprodukowanych z udziałem skrobi ziemniaczanych modyfikowanych fizycznie. Wyróżnienie - Agnieszka Plawgo, Adam Kopeć i Ewa Czerwińska: Czystość mikrobiologiczna śliwek utrwalonych metodą dehydrofreezing rozmrażanych w komorze próżniowo-parowej. Wyróżnienie - Katarzyna  Kozłowicz, Franciszek Kluza i Dariusz Góral: Charakterystyka żeli żelatynowych zamrażanych w zróżnicowanych warunkach. Wyróżnienie - Marek Domoradzki, Tadeusz Matuszek, Wojciech Poćwiardowski i Damian Żórawski: Amplituda drgań przesiewacza z dwoma wibratorami zsynchronizowanymi współbieżnie.

Podczas Konferencji zostały wygłoszone 4 wykłady plenarne:

-        Prof. dr inż. Daniel Dutkiewicz: Systemowe i holistyczne aspekty integrowania wiedzy dla potrzeb nauczania inżynierii procesowej przetwórstwa spożywczego,

-        Prof. dr hab. inż. Grochowicz Józef dr h.c.: Nanotechnologie i inne nowatorskie problemy badawcze w inżynierii żywności (współautor: prof. dr hab. Andrzej Bień),

-        Prof. dr hab. inż. Janusz Boss: Uwagi na temat żywienia

-        Mgr inż. Janusz Turowski: Oszczędzanie czy poszanowanie energii (współautor: prof. dr hab. inż. Janusz Budny).

Doniesienia naukowe przedstawione na konferencji opublikowane będą w następujących czasopismach:

-        Inżynieria Rolnicza: Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej,

-        Żywność Nauka Technologia Jakość: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności,

-        ACTA AGROPHYSICA: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie,

-        Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie,

-        IPS - Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego: Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ”, Lublin.

 

Książkę zawierającą streszczenia doniesień naukowych na Konferencję BEMS 2012 wydano ze środków refundowanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

XV Konferencji Naukowo-Technicznej Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012 sponsorowana była przez: VAN PUR S.A. w Warszawie , Zakład Techniki Próżniowej TEPRO SA w Koszalinie, Starostę Powiatu Kołobrzeskiego, Wytwórnię lodów „Jaś” w Koszalinie, Zakłady Produkcji Tłuszczy w Szczecinku.

Podczas uroczystej Kolacji, w której uczestniczył gość honorowy Konferencji Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka uczczono 40-lecie pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna.

W dniu 06.09.2012 odbyło się zabranie plenarne Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ”, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa na kadencję 2012-2016.

Do Zarządy weszli:

-        Prezes - dr hab. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

-        Wiceprezes -  prof. dr hab. inż. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Politechnika Koszalińska w Koszalinie,

-        Skarbnik - dr inż. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

-        Skarbnik - mgr inż. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , BTM „TTM” Brzeziny

 

Jako organizatorzy XV Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012 pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za czynny udział w obradach konferencyjnych i sesjach posterowych. Dziękujemy również za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery podczas całego pobytu w Kołobrzegu.

Myślimy, że Konferencja ta stworzyła szansę spotkania wielu interesujących osób reprezentujących różne środowiska naukowe, a co za tym idzie dała możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do realizacji dalszej pracy naukowej.

Chcielibyśmy również zaprosić wszystkie osoby, zainteresowane zagadnieniami poruszanymi w ramach cyklicznej Konferencji BEMS na kolejną XVI Konferencję Naukowo-Techniczną Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2014, która odbędzie się w Lublinie a jej głównym organizatorem będzie Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Dr inż. Adam Kopeć

Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

Wydział Mechaniczny

Politechnika Koszalińska 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates 1.5  Valid XHTML and CSS.