Aktualności
Dydaktyka PDF Drukuj Email

 

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE

 

 

Informatyka w przemyśle spożywczym

Teoria mechanizmów i maszyn

Inżynieria procesowa

Urządzenia przemysłu spożywczego

Eksploatacja w przemyśle spożywczym

Linie technologiczne produkcji żywności

Inżynieria procesów przetwarzania

Maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego

Podstawy przechowalnictwa

Higiena produkcji żywności

Utrwalanie surowców i produktów spożywczych

Podstawy projektowania PO3

Normalizacja

Opakowania do żywności

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

 

Podstawy przetwórstwa spożywczego

Przetwórstwo zbożowo-młynarskie

Przetwórstwo rybne

Bezpieczeństwo i higiena produkcji żywności

Gastronomia

Projektowanie zakładów spożywczych

Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego

Marketing produktów żywnościowych

Praca przejściowa

Profilowanie dyplomowe

 

 

DYPLOMOWANIE

 

 

1. Specjalność Inżynieria Przetwórstwa spożywczego na kierunku Technika Rolnicza i Leśna

 

Kształcenie specjalnościowe realizowane jest na podbudowie przedmiotów kierunkowych
z zakresu: podstaw mechaniki, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa ogólnego i rolno - spożywczego, podstaw rolnictwa, podstaw elektrotechniki i automatyki, podstaw eksploatacji.

 

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie procesów technologicznych przetwórstwa spożywczego, zasad eksploatacji urządzeń, ze szczególnym rozwinięciem branż: gastronomicznej, rybnej, zbożowej i piekarnictwa. Specjalizacja obejmuje wiedzę z: podstaw biochemii, mikrobiologii, higieny produkcji. Kształcenie specjalnościowe uwzględnia specyfikę przemysłu spożywczego: procesy i operacje przetwórstwa spożywczego, konstrukcje urządzeń, chłodnictwo, eksploatacja w przemyśle spożywczym i badania i projektowania opakowań.

 

Absolwenci przygotowani są do kierowania produkcją w zakładach przetwórstwa spożywczego, do pracy w biurach projektowych projektowania zakładów przetwórstwa spożywczego, linii technologicznych, wdrażania systemów jakości i bezpieczeństwa higieniczno sanitarnego produkcji żywności, są również przygotowywani do prowadzenia własnych zakładów przetwórczych i firm projektowych.

 

Zagadnienia pracy dyplomowej realizowane są pod opieką promotora pracy dyplomowej. Prace mają charakter projektowy lub badawczy realizowany w laboratorium Uczelni lub we współpracy z Zakładami.

 

 

2. Specjalność Inżynieria Żywności na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

Kształcenie specjalnościowe realizowane jest z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczne. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową
w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Rozwinięcie kierunku w zakresie: badania procesów przetwarzania żywności, projektowania procesów i linii technologicznych, zakładów spożywczych zwłaszcza gastronomicznych, badania
i projektowania opakowań.

 

Absolwent zdobywa umiejętności w zakresie organizacji i kierowania procesami technologicznymi, kontroli ich przebiegu oraz kontroli wyrobów gotowych. Zdobywa również wiedzę na temat ekonomicznych analiz efektywności działań gospodarczych, technologicznego projektowania zakładów, procesów oraz linii technologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego.

 

Zagadnienia pracy dyplomowej realizowane są pod opieką promotora pracy dyplomowej. Prace mają charakter projektowy lub badawczy realizowany w laboratorium Uczelni lub we współpracy z Zakładami.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates 1.5  Valid XHTML and CSS.