Koła naukowe Drukuj

 

 

 

Koło Naukowe Studentów Politechniki Koszalińskiej "Fooding"


Koło SKN FOODING zrzesza studentów z kierunków Technika Rolnicza i Leśna i Technologia Żywności i Żywienie człowieka. Członkowie Koła prowadzą badania naukowe i projekty badawcze realizowane we współpracy z pracownikami naukowymi Katedry oraz lokalnym przemysłem. Bierzemy udział w sympozjach, konferencjach, targach, Dniach Otwartych Katedry.

Organizujemy wyjazdy do okolicznych zakładów przemysłowych, wyszukujemy ciekawe tematy do zrealizowania w ramach prac dyplomowych.

Co roku organizujemy tradycyjny wyjazd promocyjno-rekrutacyjny do największej w okolicy fabryki słodyczy – ZPC Pomorzanka w Słupsku.

 

Opiekun SKN FOODING

dr inż. Tomasz Rydzkowski

Zarząd SKN FOODING na kadencje 2010-2012

Przewodniczący:

Arkadiusz Wnuk – TŻiŻC,

V-ce przewodniczący:

Agnieszka Rymczuk – TRiL,

Sekretarz:

Paulina Kraszewska – TŻiŻC,

 

 

Koło Naukowe Technologów Żywności i Żywienia


Zrzesza studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. W działalności Koła można wyodrębnić następujące obszary: prowadzenie badań naukowych i projektów badawczych we współpracy z pracownikami naukowymi; prowadzenie edukacji dotyczącej zasad prawidłowego żywienia różnych grup populacyjnych, w tym dzieci i młodzieży; udział w sympozjach, konferencjach, Festiwalu Nauki Polskiej;promowanie kierunku na organizowanych co roku Dniach Otwartych PK.

Koło Naukowe "Doktorant-Technologii Żywności"


Działalność Koła obejmuje prowadzenie badań naukowych i projektów badawczych we współpracy z pracownikami naukowymi; udział w sympozjach i konferencjach.