Skład osobowy Drukuj


Kierownik Katedry


prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun


Pracownicy naukowo-dydaktyczni


prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło - Profesor

dr hab. inż. Marek Jakubowski - Profesor PKosz

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga - Profesor PKosz

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski - Profesor PKosz

dr inż. Sylwia Mierzejewska - Adiunkt

dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk - Adiunkt

dr inż. Monika Sterczyńska - Adiunkt

dr inż. Maria Dymkowska-Malesa - Asystent

 

Pracownicy dydaktyczni

dr inż. Adam Kopeć - Starszy wykładowca

 

Pracownicy Techniczni

 

mgr inż. Aldona Bać - Starszy Specjalista N-T

inż. Andrzej Wiśniewski - Starszy Specjalista N-T


Doktoranci

mgr inż. Krzysztof Czerwiński (mieszalniki gazów, opakowania do żywności)

mgr inż. Roksana Jurczak (dietetyka)

mgr inż. Marta Stachnik (modelowanie CFD)

mgr Jolanta Wróblewska-Krepsztul (opakowania do żywności)

mlknonjnj