Terminy zjazdów Drukuj

Czas trwania: 2 semestry – 220 godzin


Zasady naboru: kolejność zgłoszeń


Terminy zgłoszeń: do 30 października


dugdikcb

skcbdicb