Opłaty Drukuj

Studia dwusemestralne

Opłata za semestr 2350 PLN

Opłata za egzamin zewnętrzny i certyfikaty 2 x 500 PLN

Opłata za dyplom 30 PLN 

 

 

scnbckdbxckdb

skhbckjshbckjs