Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło


   

 

 

                    Profesor

 

    e-mail: techmech@mir.gdynia.pl

         Telefon: (0-94) 34 78 331