Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego
Koła Naukowe


 

 

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności i Żywienia

 

 

FOODING