Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego
PracownicyKIEROWNIK KATEDRY


 

  

    

     

     


PROFESOROWIE ZWYCZAJNI


 

   

 

 

                                       

        

 


PROFESOROWIE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ


 

                       

 

  

  


       ADIUNKCI


 

                           

 

  

 


PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI


 

                                                  

 DOKTORANCI


mgr inż. Krzysztof Czerwiński (mieszalniki gazów, opakowania do żywności)

mgr inż. Marta Stachnik (modelowanie CFD)

mgr Jolanta Wróblewska-Krepsztul (opakowania do żywności)