Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego
PracownicyKIEROWNIK KATEDRY


 

  

    

     

     


PROFESOROWIE ZWYCZAJNI


 

   

 

 

                                       

        

 


PROFESOROWIE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

              

 

          

  


       ADIUNKCI


 

                           

 

  

 


PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI


 

                                                  

 

mgr inż. Anna Czajkowska 

         mgr inż. Karolina MaziarzDOKTORANCI


mgr inż. Anna Czajkowska 

         mgr inż. Karolina Maziarz

mgr inż. Krzysztof Czerwiński (mieszalniki gazów, opakowania do żywności)

mgr Jolanta Wróblewska-Krepsztul (opakowania do żywności)