Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego
Studia Podyplomowe i Szkolenia


Studia podyplomowe, to inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje, co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich.

 

 

 

 

Politechnika Koszalińska przygotowała atrakcyjną ofertę szkoleniową z możliwością dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju. Szkolenia przeznaczone są dla studentów oraz osób posiadających kwalifikacje, co najmniej pierwszego stopnia.

 

Szkolenia:

 

Szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu lub zaświadczenia.

Szczegóły o dofinansowaniu na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl