Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego
Kierunki Kształcenia


Technologia Żywności i Żywienie Człowieka