Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski


 

Profesor PK

e-mail: tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl

Telefon: (0-94) 34 78 424

 

 

Obszar działalności naukowej

Procesy i urządzenia w przemyśle spożywczym. Opakowania do żywności. Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Wytłaczanie ślimakowo-tarczowe. Recykling tworzyw polimerowych.

 

Obszar działalności dydaktycznej

Inżynieria procesów przetwarzania. Urządzenia przemysłu spożywczego. Budowa i utrzymanie maszyn przemysłu spożywczego. Materiały opakowaniowe. Zajęcia dyplomowe (ponad 40 obronionych dyplomowych).

 

 

Życiorys naukowy

Ukończył studia na kierunku Maszyny Przemysłu Chemicznego i Spożywczego o specjalności Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne. Pracuje na Politechnice Koszalińskiej od 1994 roku.

 

Publikacje

 

Tematyka publikacji

 

Liczba publikacji z podziałem na zakres tematyczny

Konstrukcja i działanie wytłaczarki ślimakowo-tarczowej

5

Wytłaczanie polimerów, wpływ szerokości szczeliny strefy tarczowej na właściwości wielokrotnie wytłaczanego tworzywa

21

Wytłaczanie mieszanin recyklatów polimerowych, recykling,

13

Wytłaczanie kompozytów polimerowo-drzewnych WPC

2

Pomiary, modelowanie i symulacja procesów wytłaczania i przetwarzania

7

Technologia browarnictwa, produkcja i rozlew piwa

3

Technologia młynarstwa, produkcja mąki

2

Technologia piekarnictwa, produkcja chleba

3

Opakowalnictwo, pakowanie produktów spożywczych

10

Rozmrażanie produktów spożywczych, przetwórstwo ryb

3

 

Organizacja konferencji naukowych

 

Lp.

Nazwa konferencji

Rok

1.

VII Ogólnopolskie Seminarium Mieszanie, Kołobrzeg

1996

2.

III Profesorskie Warsztaty Naukowe – Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Mielno

1998

3.

VIII Profesorskie Warsztaty Naukowe – Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Darłowo, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

2003

4.

XI Konferencja Naukowo – Techniczna Budowa i Utrzymanie Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2004, Darłowo

2004

5.

XV Konferencja Naukowo – Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012, Kołobrzeg

2012

       

 

Realizacja projektów badawczych KBN, MNiI, MNiSW

 

Numer projektu

okres realizacji

Temat

Instytucja realizująca

Charakter

udziału

7 S204 005 05

1993 - 1995

Badania procesów wytłaczania autotermicznego tworzyw wielkocząsteczkowych

Politechnika Koszalińska

Wykonawca

7 T08E 038 13

1998 - 1999

Identyfikacja parametrów procesu wytłaczania wytłaczarką autotermiczną ślimakowo-tarczową

Politechnika Koszalińska

Wykonawca

0642 T08E 2002 23

2002 - 2004

Badanie możliwości przetwórczych autotermicznej wytłaczarki ślimakowo – tarczowej

Politechnika Koszalińska

Główny 
wykonawca

3 T08E 020 29

2005 - 2007

Badanie możliwości zastosowania autotermicznej wytłaczarki ślimakowo – tarczowej do tworzyw z recyklingu

Politechnika Koszalińska

Kierownik 
projektu

N N508 440536

2009 - 2011

Badania procesu rozdrabniania tworzyw polimerowych i materiałów biologicznych 
w kierunku podwyższenia efektywności energetycznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wykonawca

 

 

Wyjazdy zagraniczne naukowe i dydaktyczne

 

Lp.

Rok

Kraj/miasto

Kurs/certyfikat

1.

2004

Hiszpania/Madryt

INASMET & TECNALIA Technological Corporation

2.

2005

Niemcy/Lipsk

Martin Luther University Halle-Wittenberg

3.

2006

RPA/Pretoria

Tshwane University of Technology

4.

2009

Anglia/Bradford

University of Bradford, Interdisciplinary Research Center in Polymer Science and Technology

5.

2010

Rumunia/Bukareszt

University Polytehnica of Bucharest

6.

2011

Macedonia/Skopje

University st. Cyril and Methodius Skopje

7.

2014

Chorwacja/Rijeka

University of Rijeka

8.

2014

Rumunia/Baia Mare

Technical University of Cluj-Napoca

North University of Baia Mare

9.

2014

Słowacja/Zvolen

Technical University in Zvolen

 

Uczestnictwo w Komitecie Naukowym konferencji

 

Lp.

Nazwa konferencji

 

Konferencje zagraniczne

1.

XIX International Conference on Manufacturing Systems. ICMaS 2010, Bukareszt, Rumunia,  2010

2.

XX International Conference on Manufacturing Systems. ICMaS 2011, Bukareszt, Rumunia,  2011

3.

XXI International Conference on Manufacturing Systems. ICMaS 2012, Bukareszt, Rumunia,  2012

4.

XXII International Conference on Manufacturing Systems. ICMaS 2013, Bukareszt, Rumunia,  2013

 

 

 

Konferencje krajowe

1

V Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki , Koszalin, 2008

2.

Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Częstochowa-Poraj 2008.

3.

VI Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Koszalin, 2009.

4.

XV Konferencja Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn, Bydgoszcz, 2010.

5.

VII Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Koszalin, 2010.

6.

IX Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Koszalin, 2012.

7.

XVII Konferencja Naukowa ICMR 2012 Recyrkulacja w Budowie Maszyn, Gdynia 2012.

8.

X Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Koszalin, 2013.

9.

XV Konferencja Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn, Gdańsk, 2013.

10.

XVIII Konferencja Naukowa ICMR 2014, Recyrkulacja w Budowie Maszyn, Bydgoszcz 2014

11.

II Konferencja Naukowo-Techniczna Polimery – Nauka – Przemysł, Bełchatów 2014

 

Ukończone kursy, posiadane certyfikaty

 

Lp.

Rok

Kurs/certyfikat

1.

1995

AutoCad Certificate – The basis of designing and drafting

2.

1998

Aktywna kontrola jakości w produkcji wtryskowej (ISO 9000)

3.

1999

Wyroby wtryskiwane – materiały, technologiczność, konstrukcja

4.

2003

Technologie recyklingu tworzyw sztucznych

5.

2003

Recykling pojazdów wycofanych z Eksploatacji ELV 
(End of Live Vehicles)

6.

2004

Recykling materiałów budowlanych BCW 
(Building and Construction Waste)

7.

2005

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniki WEEE 
(Waste Electrical and Electric Equipment)

8.

2009

Znakowanie środków spożywczych

9.

2012

Przedsiębiorczy pracownik naukowy

 

Uzyskane nagrody i wyróżnienia

 

Lp.

Nazwa

Rok nadania

1.

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Koszalińskiej 
II-go stopnia

2002

2.

Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Spożywczego

2002

3.

Srebrna Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej

2007

4.

Wyróżnienie specjalne - Złoty Medal 
Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych w Warszawie

2007

5.

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Koszalińskiej 
III-go stopnia

2008

6.

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Koszalińskiej 
II-go stopnia

2009

7.

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Koszalińskiej 
III-go stopnia

2011

8.

Złota Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej

2012

9.

Nagroda I stopnia w Konkursie Za nowe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska za rok 2013 organizowanym w ramach 
46. Koszalińskich Dni Techniki przez Środkowopomorski Oddział NOT i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie.

2014

10

Medal Komisji Edukacji Narodowej

2014

       

 

 

 

Pełnione funkcje eksperckie oraz nadzór na realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

 

Lp.

Funkcja

Program

1.

Członek Stałego Panelu Ekspertów Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego

Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności 
Województwa Zachodniopomorskiego

2.

Członek Komisji Oceniającej Projekty - ekspert do oceny merytoryczno-technicznej projektów w dziedzinie zagospodarowania odpadów

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego

3.

Członek Komisji Oceniającej Projekty - ekspert do oceny merytoryczno-technicznej projektów

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
działanie 8.2.2. Grant Plus 
Województwo Dolnośląskie 
na lata 2007-2013, 2014-2020

4.

Ekspert w Panelu delfickim Żywność i Żywienie 
w XXI wieku – Wizja rozwoju polskiego sektora 
spożywczego
 (Foresight technologiczny)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

5.

Nadzorca realizacji projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie na Starcie, Działanie 6.2 
i Innowacyjne Zachodniopomorskie – Konkurencyjne Zachodniopomorskie.

6.

Nadzorca realizacji projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami, w ramach działania 8.2.1.

7.

Ekspert

PIT – Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem. Politechnika Krakowska, POKL 04.01.01-245/11-00

 

Członkostwo stowarzyszeń naukowo-technicznych

 

Lp.

Akronim

Nazwa stowarzyszenia/pełniona funkcja

Siedziba

1.

PPS

Polymer Processing Society - członek

University of Akron, Akron, Ohio, USA

2.

PTC

Plastics Technology Club - członek grupy założycielskiej

Warszawa

3.

SITSpoż.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Spożywczego

Prezes Zarządu Środkowopomorskiego Oddziału 
SITSpoż. w Koszalinie

Członek Rady Krajowej SITSpoż. w Warszawie

Warszawa

4.

NOT

Naczelna Organizacja Techniczna

Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie

Sekretarz Zarządu Środkowopomorskiej Rady  NOT 
w Koszalinie

Warszawa

 

 

 

 

Działalność organizacyjna

  • Opiekun i koordynator Studenckiego Koła Naukowego FOODING.
  • Współpracownik Material Recycling Center of Excellence MARC, członek międzynarodowej sieci naukowej 3RNet, członek zarządu Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, prezes Zarządu Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, członek Rady Krajowej SITSpoż. W Warszawie. Członek Stałego Panelu Ekspertów Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Siedem lat ścisłej współpracy z Radiem Północ, rok współpracy z koszalińskim oddziałem redakcji TVP w Szczecinie.