Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga


 

 

 

Profesor PKosz

e-mail:   iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl

Telefon: (94) 3478425

 

 

 

 

Obszar działalności naukowej

Do obszaru działalności naukowej zalicza się teoretyczne i obliczeniowo-symulacyjne analizy kinetyki przemieszczania cząstek polimerowych w układach uplastyczniających wytłaczarek, przetwórstwo tworzyw polimerowych, w szczególności proces wytłaczania, badania właściwości i budowy strukturalnej tworzyw polimerowych (termoplasty), prace nad zagadnieniami recyklingu opakowaniowych tworzyw polimerowych. W tematyce badawczej zawierają się również zagadnienia dotyczące tworzenia kompozycji polimer-polimer i polimer-wzmocnienie. A dodatkowo badania z zakresu opakowalnictwa produktów żywnościowych.

 

Publikacje

 

Projekty badawcze

 

LATA

TEMAT

2002 - 2004

 

Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego nr 4 T08E 06223 na temat: „Badanie możliwości przetwórczych autotermicznej wytłaczarki ślimakowo – tarczowej”.

2005 – 2007

Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego nr 3T08E 02029 na temat: „Badanie możliwości zastosowania autotermicznej wytłaczarki ślimakowo – tarczowej do tworzyw z recyklingu” – wykonawca.

2009

Udział w realizacji projektu prowadzonego przez Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu pt.: „Wstępne próby ustalenia warunków polimeryzowania oligomeru poliwęglanowego uzyskanego z ICSO w Blachowni Śląskiej w warunkach laboratoryjnych”.

 

Udział w realizacji projektu prowadzonego przez Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu pt.: „Otrzymywanie materiałów konstrukcyjnych opartych na polimerach termoplastycznych i materiale węglowym w postaci włókna węglowego”.

2010

Prowadzenie zadania badawczego w ramach badań własnych (grant wewnętrzny) na temat: Wpływ systemów pakowania na wydłużanie okresu przydatności do spożycia produktów żywnościowych”- kierownik projektu.

2011

Projekt na zakup aparatury badawczej w ramach „Programu wspierania infrastruktury badawczej w rama Funduszu Nauki i Technologii Polskiej” - FNiTP-747/2011. Środki przyznano na zakup aparatury w celu zrealizowania tematu: „Badanie możliwości technologicznych innowacyjnej wytłaczarki w zastosowaniu do produkcji polimerowych folii opakowaniowych do żywności o podwyższonej barierowości i kurczliwości”.

 

 

Prowadzenie zadań badawczych we współpracy z przemysłem

 

LATA

TEMAT

2006

Ekspertyza dotycząca oceny innowacyjności technologii i zastosowania urządzenia do produkcji okładów borowinowych w postaci plastrów.

2009

Ekspertyza dotycząca oceny innowacyjności technologii i linii produkcyjnej do bezodpadowej produkcji systemu osłon zewnętrznych na wymiar.

2010

Prowadzenie zadanie badawczego na temat: „Badanie właściwości wytrzymałościowych i strukturalnych elementu z PC/ABS”;

Opracowanie naukowe na temat: Barierowość opakowań z tworzyw sztucznych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tzw. etykiety barierowej na jakość produktów spożywczych

2011

Prowadzenie zadanie badawczego w celu: Opracowanie koncepcji pojemnika kwadratowego 3l z rączką;

Prowadzenie zadania badawczego na temat: „Identyfikacja tworzywa sztucznego”;

2012

Prowadzenie zadanie badawczego w celu porównanie jakości regranulatów uzyskanych dwoma metodami: tradycyjna i innowacyjną (temat zlecenia: Wykonanie badań właściwości tworzyw sztucznych pochodzących z  recyklingu).

 

Staże naukowe

 

 • Staż naukowy krajowy odbyty w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu w okresie od 01.03.2009 do 31.05.2009. Podczas stażu brałam czynny udział w: pracach laboratorium badania właściwości fizykochemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badania barierowości materiałów polimerowych, badaniach struktury uzyskanych materiałów polimerowych, opracowywaniu technologii wytwarzania wyrobów z tworzyw termoplastycznych, modyfikacji fizycznej i chemicznej tworzyw polimerowych, pracach nad doborem surowców do wytwarzania określonego wyrobu z tworzyw polimerowych.

 

Wymierne korzyści odbytego stażu naukowego krajowego w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu:

 • nawiązanie trwałej współpracy z Instytutem,
 • pozyskanie materiałów do publikacji naukowych,
 • złożenia do NCBR wspólnego wniosku badawczo – rozwojowego na temat: Konstrukcja, badania i możliwości technologiczne wytłaczarki nowej generacji",
 • złożenie do NCBR wspólnego wniosku w zakresie badań stosowanych: „Konstrukcja i badanie możliwości technologicznych jednoślimakowej wytłaczarki z dwustożkową strefą uplastyczniania umożliwiającą otrzymywanie tworzyw polimerowych o podwyższonych właściwościach użytkowych”,
 • nabycie unikalnych umiejętności przeprowadzania badań tworzyw polimerowych,
  a także procesów przetwórczych polimerów.

 

Działalność organizacyjna

 

 

 • Udział w komisji rekrutacyjnej lata: od 2008-2010 jako członek komisji, 2011 i 2012 jako sekretarz komisji.
 • Organizacja laboratorium do badań tworzyw polimerowych i opakowań.
 • Udział w szkoleniu dla pracowników nauki dotyczącym „Komercjalizacji badań naukowych” organizowanych przez Regionalny System Innowacji ze Szczecina (Politechnika Szczecińska), które odbyło się w dniu 11 grudnia 2006r.
 • Udział w szkoleniu na temat: „Droga do akredytacji”, organizowane przez Polskie Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie.
 • Udział w Inauguracji 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej na Pomorzu Zachodnim, organizowanym przez Punkt Kontaktowy w Szczecinie.
 • Udział i obsługa techniczna w szkoleniu na temat „Znakowanie środków spożywczych”, które odbyło się dnia 25.04.2008r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • Udział w szkoleniu zorganizowanym przez firmę RADWAG, w dniu 15.10.2008r. (Politechnika Koszalińska).
 • Szkolenie z analizy danych przy wykorzystaniu programu STATISTICA, kwiecień 2009, organizowane przez StatSoft polska Sp. z o.o., Kraków.
 • Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w opakowaniach z klasycznych tworzyw polimerowych. Organizator Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 29 września 2010 roku w Warszawie.
 • Seminarium: Wymagania jakości zdrowotnej opakowań żywności. Organizator Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 18 października 2011 roku w Warszawie.
 • Seminarium: Nowoczesne metody badań reologicznych. Organizator Politechnika Koszalińska 27 października 2011 roku w Koszalinie.
 • Udział w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki.

 

Członek komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji

ROK

KONFERENCJA

FUNKCJA

2003

VIII Profesorskie Warsztaty Naukowe pt.: „Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”, Darłówko 2003

członek komitetu organizacyjnego (skład i łamanie materiałów konferencyjnych)

2012

IX Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Koszalin 2012;

 

XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego” BEMS 2012, Kołobrzeg, 05-08 września 2012

członek komitetu naukowego

członek komitetu organizacyjnego (skład i łamanie materiałów konferencyjnych)

 

Patenty

 

 • Patent PL-210138 -  2011 pt. ”Strefa tarczowa wytłaczarki do tworzyw polimerowych”.

 

 

Udział w organizacjach i komitetach naukowych

 

 • Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej;
 • Klub Technologa Tworzyw (Plastics Technology Club)(Członek Założyciel);

 

 

Nagrody

 

 • Laureat konkursu "Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców" w ramach projektu "PITWIN- Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce", realizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, luty 2011.
 • Indywidualna Nagroda Rektora stopnia III, październik 2012.