Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


dr inż. Sylwia Mierzejewska


Adiunkt

e-mail: sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl

Telefon: (0-94) 34 78 404

 

 

Obszar działalności naukowej

Procesy mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym. Zastosowanie nowych rozwiązań do mycia w systemie CIP. Mycie pianowe i ultradźwiękowe oraz ich innowacyjne wykorzystanie. Ocena skuteczności mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym – badania terenowe.

 

Życiorys naukowy

2011 -Tytuł doktora  nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;

2001-2006 Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny Mechanika i Budowa Maszyn, studia doktoranckie;

1996-2001 Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Technika Rolnicza i Leśna, Rok ukończenia 2001.  Tytuł: mgr inż. o specjalności Inżynieria Żywności.

 

Publikacje

 

Udział w projektach badawczych

 • „Identyfikacja zagrożeń i badanie warunków zapewnienia skutecznego mycia w systemie CIP krytycznych miejsc instalacji”, N N313 136838 - (zakończony)
 • Projekt „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (zakończony)

 

Kursy i szkolenia

 • Audytor wewnętrzny systemu HACCP;
 • System HACCP- zasady, wdrażanie , utrzymywanie;
 • Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym w odniesieniu do wag i innych przyrządów pomiarowych oraz niepewność pomiarów masy w badaniach laboratoryjnych;
 • Znakowanie środków spożywczych
 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000 – wymagania i dokumentowanie;
 • Kurs Pedagogiczny na Politechnice Koszalińskiej;
 • Korzystanie z norm w praktyce

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe

 • Pełnomocnik Jakości TÜV - certyfikat międzynarodowy
 • Menadżer Jakości w przemyśle spożywczym - certyfikat międzynarodowy
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000
 • Auditor wewnętrzny systemu HACCP