Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


PRACOWNIA ANALIZY FIZYCZNEJ ŻYWNOŚCI