Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


POLFISH 2019 Medal MERCURIUS GEDANENSIS


30 maja 2019 r. na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2019 zespół badawczy z Politechniki Koszalińskiej (w tym pracownicy KPiUPS) i Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego nagrodzono Medalem MERCURIUS GEDANENSIS w kategorii Technologia za „patroszarkę próżniową dla całych lub odgłowionych karpi i innych karpiowatych”. Projekt urządzenia i jego prototyp powstał w ramach projektu badawczego pt. “Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.