Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


Kolejny projekt dla Pracowników KPiUPS i MIR


Operacja współfinansowana przez Unie Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

link do strony 

http://karp2.wm.tu.koszalin.pl/