Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


Targi edukacyjne Salon Maturzystów 2019


Promowaliśmy kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Targach Edukacyjnych SALON MATURZYSTÓW 2019, które odbyły się w dniach 23 - 24 września w Poznaniu.